Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® AJHG - The American Journal of Human Genetics 2021 AJHG Jan 07, 2021

AJHG

AJHG Jan 07, 2021

12.01.2021

De novo varianty v genu POLR3B způsobují ataxii, spasticitu a demyelinizační neuropatii
POLR3B kóduje druhou největší katalytickou podjednotku RNA polymerázy III, tj. enzym zapojený do transkripce. Bialelní patogenní varianty v POLR3B již byly prozkoumány a ví se, že způsobují hypomyelinizační leukodystrofii. Autoři popisují 6 nepříbuzných osob s de novo heterozygotní missense variantami v POLR3B, u nichž byly klinické příznaky jiné než u „standardních“ POLR3B variant. Osoby trpěly aferentní ataxií, spasticitou, snížením intelektu a epilepsií. Predominantně byly demyelinizované periferní motorické nervy. Proteinové modelování a proteomická analýza odhalily, že tyto de novo POLR3B varianty způsobují aberantní asociace jednotlivých enzymových podjednotek, než že by ovlivňovaly strukturu enzymu či jeho stabilitu.
https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(20)30438-9

Selhání rekombinace je běžným znakem lidské oogeneze
Selhání rekombinace homologních chromosomů je nejčastější příčinou lidské meiotické nondisjunkce, která je spojená s řadou trisomií jak autosomálních, tak pohlavních chromosomů, které pocházejí od matky.
Autoři iniciovali studii ohledně výskytu „nerekombinovaných“ chromozomů ve fetálních ováriích ve vzorcích z elektivních ukončení gravidity. Vyšetřili více než 7 000 oocytů a 160 vzorků tkání, analyzoval se protein MLH1 související s cross-overem. Nalezli překvapivě vysoké množství rekombinačního selhání, více než 7 % oocytů obsahovalo minimálně 1 chromozom postrádající MLH1 lokus. Detailní analýzou se prokázalo, že nejčastěji byly postiženy chromozomy 21 a 22. Přítomnost „nerekombinovaných“ chromozomů v buňce snižuje celkový výskyt cross-overu o10 až 20 %. Tyto výsledky naznačují, že jedinci s nižší mírou meiotické rekombinace mají vyšší riziko, že jejich potomek bude trpět aneuploidií.

https://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(20)30407-9

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 108, Issue 1, p1-210
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 0002-9297
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/ajhg/issue?pii=S0002-9297(20)X0002-4
Půjčit si tuto knihu