Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® Časopisy JEM

JEM

JEM

13.01.2021

Histaminový receptor H2 negativně reguluje diferenciaci oligodendrocytů u neonatálního hypoxicko-ischemického poškození bílé hmoty

Neonatální hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) je spojená s narušením bílé hmoty mozkové a vede k celoživotním poruchám kognitivních funkcí a neurobehaviorálním dysfunkcím. Účinný terapeutický zásah je takový, který podpoří remyelinizaci. Ten ale zatím není dostupný. Autoři zjistili, že histaminový receptor H2 negativně reguluje oligodendrocytární diferenciaci bez ovlivnění prekurzorů oligodendrocytů. Selektivní delece genu pro H2R v diferencujících se oligodendrocytech zlepšuje proces diferenciace a remyelinizace, a tedy i funkční stav u myší s HIE. Regulace oligodendrocytární diferenciace prostřednictvím H2R je mediovaná vazbou s Axin2, což vede k aktivaci Wnt/β-cateninové signalizace. H2R antagonisté fungují stejně jako delece H2R genu, tj. zvyšují diferenciaci oligodendrocytů a remyelinizaci. Terapeutickým cílem u neonatální hypoxicko-ischemické encefalopatie by tedy mohla být blokáda H2R receptorů.
https://rupress.org/jem/article-abstract/218/1/e20191365/152128/Histamine-H2-receptor-negatively-regulates?redirectedFrom=fulltext

Metabolity H. pylori exacerbují gastritidu přes C-typ lektinových receptorů

Helicobacter pylori způsobuje gastritidy, které vedou k vývoji H. pylori specifických T lymfocytů během infekce. Autoři odhalili mechanismus, kterým vrozená imunita detekuje patogen a následně aktivuje T lymfocyty. Metabolity H. pylori modifikované z cholesterolu hostitele exacerbují gastritidu přes interakci s C-typem lektinových receptorů. Cholesteryl acyl α-glukosid (αCAG) a cholesteryl fosfatidyl α-glukosid (αCPG) jsou ligandy pro lektinové receptory Mincle a DCAR. Během chronické infekce došlo u Mincle deficitních myší k omezení odpovědi H. pylori specifických T lymfocytů, čímž se zlepšil stav, zmírnil průběh gastritidy, ačkoli nálož patogenů zůstala stejná. Mutantní varianty H. pylori postrádající αCAG a αCPG vykazují sníženou schopnost vyvolat gastritidu. Schopnost modifikace cholesterolu hostitele je tedy hlavním mechanismem, který exacerbuje žaludeční zánět, a to přes aktivaci C-typem lektinových receptorů a následnou aktivaci H. pylori specifických lymfocytů.

https://rupress.org/jem/article-abstract/218/1/e20200815/152132/Helicobacter-pylori-metabolites-exacerbate?redirectedFrom=fulltext

Bibliografické údaje:

Vydavatel: Rockefeller University Press
ISBN: 1540-9538
Odkaz na stránky: https://rupress.org/jem/issue/218/1
Půjčit si tuto knihu