Medindex pro lékaře Knihy: Medindex ® JID - Journal of Investigative Dermatology 2022 JID

JID

JID

01.07.2022

Epidermální protein vážící mastné kyseliny mediuje akutní zánět kůže indukovaný depilací

Depilační krémy jsou využívané k odstranění nechtěného ochlupení, ale u lidí s citlivou pokožkou mohou vyvolat depilací indukované popálení či zánět kůže. Zatím nebylo zjištěno, jaký faktor činí pokožku vnímavější k depilačním krémům. Autoři studie ukázali, že epidermální protein vážící mastné kyseliny (E-FABP) exprimovaný v kůži hraje důležitou roli v patogenezi depilací indukovaného akutního zánětu kůže u myší. Depilační krém odstraňuje ochlupení rozkládáním disulfidových vazeb keratinu, aktivuje cytosolovou fosfolipázu A2, což vede k aktivaci signální cesty kyselina arachidonová–E-FABP–PPARβ (receptory β aktivované proliferátory peroxizomů) v keratinocytech. Hlavně aktivace PPARβ indukovala cyklooxygenázu 2 a produkci chemokinů, např. CXCL1, což mělo za následek mobilizaci a rekrutování neutrofilů do kůže a vyvolání lokálního zánětu. Delece E-FABP redukovala aktivitu zmíněné signální cesty, rekrutování neutrofilů a chránila před vyvoláním zánětu po aplikaci depilačního krému. Autoři tedy odhalili faktor, který stojí za senzitivitou pokožky a spouští zánět po aplikaci depilačního krému.

https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)02623-3/fulltext

Faktory ovlivňující složení kožního mikrobiomu

Během stárnutí dochází ke změnám složení kožního mikrobiomu. Faktory, které za změnami stojí, zatím nebyly dostatečně popsány. Autoři studie odebrali vzorky kůže z předloktí, hýždí a obličeje 158 běloškám ve věku 20–24, 30–34, 40–44, 50–54, 60–64 a 70–74 let. Vzorky prošly metagenomickou analýzou se sekvenováním genů 16S ribozomální RNA, dále se hodnotila plocha sebocytárních žláz, složení kožních lipidů, faktory hydratace a antimikrobiální peptidy. Tyto analýzy ukázaly, že s rostoucím věkem se po celé kůži zvyšovala bakteriální diverzita. Z bakteriálních rodů s průměrnou relativní četností >1 % pouze rody Lactobacillus a Cutibacterium vykazovaly významnou změnu (pokles) četnosti na všech testovaných vzorcích kůže korelující s rostoucím věkem. Další bakteriální rody vykazovaly významné změny v početnosti v závislosti na věku a místě výskytu. Analýza plochy sebocytů, přirozených zvlhčujících faktorů, lipidů a antimikrobiálních peptidů ukázala s věkem související pokles plochy sebocytů a nárůst přirozených zvlhčujících faktorů, antimikrobiálních peptidů a kožních lipidů. Všechny tyto faktory korelovaly se změnami specifických bakteriálních rodů. Lidský kožní mikrobiom prochází během stárnutí změnami, které mohou odrážet základní změny kožní biologie související s věkem.
Epidermální protein vážící mastné kyseliny mediuje akutní zánět kůže indukovaný depilací

Depilační krémy jsou využívané k odstranění nechtěného ochlupení, ale u lidí s citlivou pokožkou mohou vyvolat depilací indukované popálení či zánět kůže. Zatím nebylo zjištěno, jaký faktor činí pokožku vnímavější k depilačním krémům. Autoři studie ukázali, že epidermální protein vážící mastné kyseliny (E-FABP) exprimovaný v kůži hraje důležitou roli v patogenezi depilací indukovaného akutního zánětu kůže u myší. Depilační krém odstraňuje ochlupení rozkládáním disulfidových vazeb keratinu, aktivuje cytosolovou fosfolipázu A2, což vede k aktivaci signální cesty kyselina arachidonová–E-FABP–PPARβ (receptory β aktivované proliferátory peroxizomů) v keratinocytech. Hlavně aktivace PPARβ indukovala cyklooxygenázu 2 a produkci chemokinů, např. CXCL1, což mělo za následek mobilizaci a rekrutování neutrofilů do kůže a vyvolání lokálního zánětu. Delece E-FABP redukovala aktivitu zmíněné signální cesty, rekrutování neutrofilů a chránila před vyvoláním zánětu po aplikaci depilačního krému. Autoři tedy odhalili faktor, který stojí za senzitivitou pokožky a spouští zánět po aplikaci depilačního krému.

https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)02623-3/fulltext
Faktory ovlivňující složení kožního mikrobiomu
Během stárnutí dochází ke změnám složení kožního mikrobiomu. Faktory, které za změnami stojí, zatím nebyly dostatečně popsány. Autoři studie odebrali vzorky kůže z předloktí, hýždí a obličeje 158 běloškám ve věku 20–24, 30–34, 40–44, 50–54, 60–64 a 70–74 let. Vzorky prošly metagenomickou analýzou se sekvenováním genů 16S ribozomální RNA, dále se hodnotila plocha sebocytárních žláz, složení kožních lipidů, faktory hydratace a antimikrobiální peptidy. Tyto analýzy ukázaly, že s rostoucím věkem se po celé kůži zvyšovala bakteriální diverzita. Z bakteriálních rodů s průměrnou relativní četností >1 % pouze rody Lactobacillus a Cutibacterium vykazovaly významnou změnu (pokles) četnosti na všech testovaných vzorcích kůže korelující s rostoucím věkem. Další bakteriální rody vykazovaly významné změny v početnosti v závislosti na věku a místě výskytu. Analýza plochy sebocytů, přirozených zvlhčujících faktorů, lipidů a antimikrobiálních peptidů ukázala s věkem související pokles plochy sebocytů a nárůst přirozených zvlhčujících faktorů, antimikrobiálních peptidů a kožních lipidů. Všechny tyto faktory korelovaly se změnami specifických bakteriálních rodů. Lidský kožní mikrobiom prochází během stárnutí změnami, které mohou odrážet základní změny kožní biologie související s věkem.
https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)02603-8/fulltext

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 142Issue 7
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1523-1747
Odkaz na stránky: https://www.jidonline.org/issue/S0022-202X(22)X0007-9
Půjčit si tuto knihu