Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

Cell - Host & Microbe

11.06.2021

Preklinické hodnocení celoparazitární vakcíny proti babesiím

Babesie jsou přenášeny klíšťaty. Jedná se o intraerytrocytární jednobuněčné parazity, kteří infikují lidi (nejčastěji druhy B. microti a B. divergens) i zvířata. Infekce se projevuje chřipkovými příznaky a hemolytickou anémií. V současné době neexistuje vakcína. Nemoc může probíhat i velmi vážně a nejohroženější jsou staří lidé, imunosuprimovaní a lidé bez sleziny. Vědci vytvořili celoparazitární vakcínu proti babesiím. Jedná se o lipozomovou vakcínu obsahující mrtvého parazita. Testování na zvířatech prokázalo, že vakcinace redukuje peak parazitémie po vystavení patogenu. Zajímavé je, že účinnost vakcíny není dána aktivací B lymfocytů a antiparazitárními protilátkami. Ochrana je zprostředkována hlavně CD4+ T lymfocyty a makrofágy. Pokud jsou odstraněny CD4+ nebo makrofágy, je ochrana proti parazitu výrazně narušena. Důležitým zjištěním bylo, že vakcína chrání také myši po splenektomii. Toto může být první krok na cestě k vakcíně proti babesiím.
https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(21)00184-0

Západní dieta indukuje defekt Panethových buněk přes alteraci mikrobiomu, FXR a interferony typu I

Panethovy buňky ve střevě modulují vrozenou imunitu a průběh infekcí. U Crohnovy nemoci, která je podmíněna geneticky a na jejím vzniku se podílejí i spouštěči z prostředí, jsou evidovány poruchy funkcí Panethových buněk. Autoři zjistili, že západní dieta také vede k dysfunkci Panethových buněk. Mechanismus poškození vede přes alteraci mikrobiomu, farnesoidní X receptor (FXR) a signalizaci interferony typu I. Analýza mnoha lidských kohort naznačuje, že dysfunkce Panethových buněk má souvislost s obezitou. V myším modelu vedla konzumace západní diety po dobu cca 4 týdnů k narušení funkce Panethových buněk. Západní dieta v souhře s bakteriemi Clostridium, jejichž zastoupení v mikrobiomu u tohoto způsobu stravy roste, zvyšuje hladinu sekundární žlučové kyseliny deoxycholové v ileu, která následně inhibuje funkci Panethových buněk. Proces vyžaduje signalizaci přes FXR a IFN. To vede ke střevním zánětům.
https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(21)00180-3

Bibliografické údaje:

Titul: Volume 29, Issue 6
Vydavatel: Elsevier Inc.
ISBN: 1931-3128
Odkaz na stránky: https://www.cell.com/cell-host-microbe/issue?pii=S1931-3128(20)X0007-2