Medindex pro lékaře Knihy: Novinky LWW (NL) Stocker and Dehner's Pediatric Pathology, 5th edition

Stocker and Dehner's Pediatric Pathology, 5th edition

Stocker and Dehner's Pediatric Pathology, 5th edition

09.06.2021

Kniha pokrývá širokou oblast dětských patologií. Zahrnuje patogenezi a histogenezi od doby početí do adolescence. Velké téma jsou vývojové anomálie a dysembryonální neoplazmata jednotlivých tělních systémů.

Mnohé kapitoly byly v novém vydání aktualizovány a rozšířeny, a to hlavně v oblasti diagnostiky (molekulární a genetické metody) a cílené terapie.
Kniha obsahuje bohatou obrazovou přílohu, více než 1 400 mikroskopických snímků a
1 200 barevných obrázků.
Obálka:https://shop.lww.com/Stocker-and-Dehner-s-Pediatric-Pathology/p/9781975144814

Bibliografické údaje:

Autor: Aliya N. Husain, Louis P. Dehner
Vydavatel: LWW
Počet stran: 1608
ISBN: 9781975144814
Odkaz na stránky: https://shop.lww.com/Stocker-and-Dehner-s-Pediatric-Pathology/p/9781975144814
Cena: $399.99