FAQ - často kladené dotazy

 • Kdo stojí za projektem Medindex a jak Vás mohu kontaktovat?
  Viz podstránka O nás.
 • Jak se mohu zaregistrovat do Medindexu?
  Využijte registrační formulář v levém menu. V případě jakýchkoli problémů s registrací nám informace můžete poslat e-mailem a vše uděláme za Vás.
 • Chci mít v profilu svou fotografii - jak na to?
  Pošlete nám svou fotografii e-mailem, rádi Vám ji k profilu připojíme.
 • Rozmyslel(a) jsem si svou registraci na Medindexu, je možné můj profil smazat?
  Samozřejmě je to možné, stačí k tomu žádost e-mailem.Odpovědi na otázky MUDr. Staňka:

Dobrý den přátelé!

Před tím, než dám svůj souhlas k uveřejnění svých údajů ve vašem portálu, rád bych dostal od vás odpovídající odpovědi na následující otázky. Děkuji za vaše odpovědi, dle kterých budu posuzovat serióznost vašich aktivit. Jsem pesimista a v "nastavení „fair-play“ v českém zdravotnictví" nevěřím, a touto cestou už vůbec ne!!! S pozdravem

pesimista Staněk

 • Čím, kde a jak bude vaše společnost činiti "obecnou prospěšnost"?
  České zdravotnictví je velmi nepřehledné, a cílem projektu je nepřehlednost napravit. Náprava nepřehlednosti pomůže pacientům i zdravotníkům, narovná obchodní mechanismy a může zabránit dalším neprofesionálním politickým zásahům do zdravotního systému. Tyto mechanismy považuji za prospěšné pro většinu obyvatel ČR, tedy "obecně prospěšné". Toto je naše motivace - samotná praxe a výsledek naší činnosti doufám potvrdí stanovené cíle. Jako příklad našich úmyslů si dovoluji zmínit jiný, již zavedený projekt Naši Politici.
 • O jakých konkrétních akcích hodláte informovat a čím se budete lišit od informací, které dostávají lékaři od stávajících odborných společností?
  Informace o odborných akcích v rámci ČR nejsou jednotné, rozdíl je například v poskytovaných informacích od ČLK, ČLSJEP a ILF. Naší motivací je tyto informace obsahově a časově sjednotit, a zdravotníky periodicky a s předstihem o akcích informovat. Jistě vnímáte provázanost jednotlivých oborů medicíny, proto si myslím, že i velká část lékařů uvítá informace o odborných akcích napříč specializačním spektrem. České zdravotnictví je dle mého názoru nevyváženě marketingově deformováno, proto i informace o konaných odborných akcích jsou často nevhodně nastavené a nepřehledné (což mě osobně časově zdržuje... rád bych toto pro sebe i pro Vás zefektivnil).
 • Jaký rozdíl bude v přístupu k odborným časopisům cestou vaší společnosti od přístupů stávajících?
  Pracuji v soukromé praxi a nemám přístup např. do nemocniční knihovny, nedostanu se z časových důvodů např. do Národní lékařské knihovny v Praze, navíc zde dostupné portfolio časopisů se snižuje. K tomu v Národní lékařské knihovně v rámci vzdáleného on-line přístupu fakticky není možné se dostat k nejnovějším článkům. Ke své práci potřebuji často přístup k plným textům a nevystačím si s běžně dostupnými abstrakty, osobně tedy odebírám velké množství českých i zahraničních periodik a mrzí mě, že zde není možnost multilicenčního přístupu (což by pro mě bylo méně finančně náročné). Rád bych tyto nedostatky pro sebe i pro Vás napravil.
 • Jaký bude rozdíl a jeho výhody ve vyhledávání lékařů cestou vaší společnosti proti způsobu vyhledávání cestou vaší konkurence, která v této oblasti je velmi bohatá?
  Nejsem si vědom, zda existují podobně nastavené databáze zdravotníků v rámci ČR. Tímto projektem nevytvářím konkurenci, snažím se pouze zpřehlednit nepřehledné. Jsem obyčejný lékař a ne reklamní agentura, lékárna či farmaceutický subjekt. Hodnocení "obecné prospěšnosti" tohoto projektu samozřejmě musím ponechat na Vašem uvážení. Čas a vývoj tohoto projektu potvrdí či nepotvrdí jeho potřebu.
 • Podle jakých kritérií bude hodnocena práce lékařů? Mám na mysli odborné hodnocení. O hodnocení laiky se ani nebavme!
  Navrhněte lepší - to není, pane doktore, z mé strany ironie - jsem samozřejmě připraven k diskusi. Je velmi obtížné toto téma správně uchopit, myslím, že ideální varianta neexistuje, někdo ale začít musí, jedině tak se můžeme posunout dále. Já nabízím naivitu, nekomerčnost, nepolitičnost, snahu najít rovnováhu směrem k lékařům i pacientům. Projekt nabízí více rozměrů než pouhé hodnocení, tzn. máme prostor k diskusi napříč obory i veřejností, tzn. jedním z potenciálních rozměrů medindexu je i vytvoření platformy pro kultivovanou diskuzi.

Vážený pane doktore, tímto Vás nepřemlouvám, pouze Vám i ostatním předkládám motivační principy. Projekt "Medindex" není obchodním záměrem - je pouze snahou udělat alespoň "NĚCO", než být jen pesimistou. To, zda projekt najde své uplatnění, záleží přátelé ne na mně, ale na vás!

Srdečně zdraví,

naivní optimista Klubal