Medicínský Index, o.p.s. - O nás

Obecně prospěšná společnost Medicínský Index, o.p.s. byla založena 27.1.2009 MUDr. Radkem Klubalem. Její činnost se soustředí na provozování informačního, vzdělávacího a poradenského portálu www.medindex.cz. K hlavním aktivitám společnosti patří rovněž pořádání vzdělávacích konferencí, workshopů a přednášek se zdravotnickou tématikou.

Stávající databáze lékařů je postupně rozšiřována, doplňována a průběžně aktualizována. Pravidelně jsou přidávány i nové odkazy na odborné akce (školení, semináře, workshopy, kongresy) a aktuality tématicky zaměřené na zdravotnickou problematiku. Během příštích týdnů bude rovněž pro registrované lékaře zpřístupněna odborná “knihovna” umožňující on-line přístup k placeným odborným zdravotnickým časopisům a serverům. Součástí medindexu.cz je právní poradna zprostředkující základní právní poradenství lékařům i pacientům. Portál rovněž poskytuje možnost vložení nekomerční inzerce se zdravotní tématikou.

S plánovanou strukturou a činností obecně prospěšné společnosti Medicínský Index, o.p.s. se můžete seznámit v Zakládací listině obecně prospěšné společnosti Medicínský Index o.p.s.(pdf), Usnesení (pdf).


Milí pacienti, vážení kolegové ...

  • Záměrem a cílem projektu „Medicínský Index, o.p.s.“ je vytvoření informačního, poradenského a vzdělávacího portálu pro pacienty a pro poskytovatele zdravotní služby.
  • Prostřednictvím prezentace základních objektivních údajů o poskytovatelích zdravotní služby v České republice usiluje obecně prospěšná společnost Medicínský Index, o.p.s. o zprůhlednění práce lékařů a zdravotnických zařízení.
  • Zavedení odborného a pacientského hodnocení lékařů (tzv. medindex) umožňuje pacientům rychlejší orientaci při výběru lékaře či zdravotnického zařízení.
  • Registrace a využívání základních služeb Medicínského Indexu, o.p.s. je pro lékaře zdarma. Účast v projektu je dobrovolná a nemá komerční charakter. Tuto skutečnost lze odvodit ze samotné struktury internetových stránek i z obsahu prezentovaných informací.
  • Naší motivací je klid pro práci lékaře a srozumitelná nabídka služeb pro pacienta.
  • Pokud Vás projekt "medindexu" oslovil, informujte o něm prosím Vaše kolegy/ošetřující lékaře, kteří dosud nejsou součástí „medindexu“. Pomozte tak lékařům i dalším pacientům hledajícím kvalitní lékařskou péči.

S přátelským pozdravem,

MUDr. Radek Klubal
Předseda správní rady Medicínský Index, o.p.s.