Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Grada (ČR) Buněčná smrt

Buněčná smrt

Buněčná smrt

23.02.2021

Ačkoli se tato kniha nevěnuje klinické praxi, předkládanéené informace jsou velmi zajímavé a mohou se v praxi uplatnit. Popisuje buněčnou smrt, která je spojená s vývojem jedince, homeostázou orgánů, přežitím organismu. Zvýšená frekvence buněčné smrti je patrná u degenerativních onemocnění, včetně těch postihujících mozek, a naopak redukce buněčné smrti je často spjatá s nádorovými onemocněními.
V knize jsou popsány hlavní mechanismy buněčné smrti i mechanismy, které buňce pomáhají překonat stresové podmínky a přežít. Autofagii je věnována samostatná kapitola. Nechybí ani popis detekce buněčné smrti.
Kniha tedy popisuje roli buněčné smrti, která provází mnohé nemoci, patologické stavy. Modulace buněčné smrti může mít využití v klinické praxi.

Obálka: https://www.grada.cz/bunecna-smrt-12038/

Bibliografické údaje:

Autor: Balvan Jan a kolektiv
Vydavatel: Grada
Počet stran: 208
ISBN: 978-80-271-1260-9
Odkaz na stránky: https://www.grada.cz/bunecna-smrt-12038/
Cena: 439 Kč