Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Ostatní (ČR)

Ostatní (ČR)

Výběr z knihovny

Trombofilné stavy a...

Trombofilné stavy a manažment venózneho tromboembolizmu

19.09.2023 - Trombofilie jsou poruchy krevní srážlivosti, které svého nositele predisponují ke vzniku trombózy. Postihují jak koagulační kaskádu, tak antikoagulační mechanismy. Trombózy jsou poměrně častou příčinou předčasného úmrtí ve vyspělých...
Algeziologie aneb...

Algeziologie aneb léčba bolesti v kazuistikách

04.09.2023 - Bolestivé stavy jsou v populaci stále častější. Existuje samostatný obor, algeziologie, který se zaměřuje na bolesti a jejich řešení, a to hlavně chronické. Kniha je postavená na 30 kazuistikách, na nichž je popsán přínos tohoto oboru a...
Echokardiografia I.

Echokardiografia I.

14.08.2023 - Echokardiografie patří mezi běžná neinvazivní kardiologická vyšetření. Kniha nabízí návrh standardizace echokardiografického vyšetření a archivace výsledků. Podrobně je popsáno dvojrozměrné i trojrozměrné vyšetření, a to jak z přístupu...
Kasuistiky (nejen) z...

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe, 3. vydání

29.05.2023 - Tato kniha rozebírá problematiku dětských nemocí na příkladech z praxe. Je zdůrazněna nutnost časné diagnostiky a zahájení léčby. V každé kazuistice je čtenář seznámen s diagnózou, vyšetřeními, která byla provedena, s diferenciálně...
Neurochirurgie, 2....

Neurochirurgie, 2. vydání

24.04.2023 - Kniha je koncipována jako učební materiál pro specializační přípravu na zkoušku z neurochirurgie. Druhé vydání je aktualizované a obsahuje také bohatou obrazovou přílohu. Kniha je rozdělená na dvě hlavní části, a to na obecnou a speciální....
 Diagnostika a léčba...

Diagnostika a léčba poruch štítné žlázy u dětí

06.03.2023 - Štítná žláza začíná ovlivňovat vývoj dítěte již v prenatálním období a její vliv trvá po celý život. Onemocnění štítné žlázy u dětí nejsou vzácností a bez včasné diagnostiky a léčby mohou vést k opožděnému vývoji fyzickému i...
Atlas EKG

Atlas EKG

16.01.2023 - Kniha slouží jako atlas elektrokardiografie. Pokrývá teorii vyšetření i základy srdečních funkcí, které je možné pomocí EKG zachytit. Podrobně jsou zpracovány kapitoly týkající se poruch srdečního rytmu. Na každé straně knihy je ukázka...
Alergologie do kapsy,...

Alergologie do kapsy, 2., přepracované a doplněné vydání

21.11.2022 - Kniha přináší stručný přehled nejdůležitějších informací týkajících se diagnostiky a léčby alergických a imunologických nemocí. Autoři rozebírají alergie respirační a kožní, potravinové i lékové. Popisují anafylaxi, kopřivky i...
Dětská radiologie do...

Dětská radiologie do kapsy

31.10.2022 - Kniha se zaměřuje na zobrazovací metody a diagnostiku dětských pacientů a je orientována hlavně na praktické využití. Jsou popsány diagnostické metodiky i postupy vyhodnocení získaných výsledků. Kniha obsahuje velké množství obrazového...
Základy neurověd,...

Základy neurověd, 3., aktualizované vydání

30.08.2022 - Neurovědy jsou oborem, který zaznamenává velký pokrok v poznání. Třetí vydání knihy Základy neurověd je tedy aktualizované, aby drželo krok s dobou. Velmi poutavě a srozumitelně přiblíží čtenáři neurovědní problematiku, a to i za použití...
Diferenciální...

Diferenciální diagnostika v psychiatrii, dermatologii a očním lékařství

28.02.2022 - Diferenciální diagnostika je nesmírně důležitá pro stanovení správné diagnózy. Autoři vytvořili knihu, která umožňuje snazší orientaci v diagnostice onemocnění v oborech psychiatrie, dermatologie a oftalmologie. Tento díl se věnuje deliriím,...
Toxikologie: Interakce...

Toxikologie: Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky

07.02.2022 - Toxické látky se nacházejí všude okolo nás a interagují s živými organismy. To vyvolává nežádoucí reakci organismu. Toxické látky se v organismech transformují a vznikají z nich také reaktivní metabolity, které mohou poškozovat mnohé molekuly,...
Epidemie virové...

Epidemie virové hepatitidy C v rizikových populacích

29.12.2021 - Monografie se zabývá virovou hepatitidou C, která v populaci koluje a způsobuje závažné chronické onemocnění jater často končící jejich selháním či rakovinou. Obecná teoretická část se zaměřuje hlavně na informace o viru, jeho šíření,...
Mařatkova...

Mařatkova gastroenterologie Patofyziologie. Diagnostika. Léčba

07.12.2021 - Rozsáhlá encyklopedická monografie je zaměřená na oblast gastroenterologie a hepatologie. Podrobně jsou popsány základní mechanismy vzniku onemocnění trávicí soustavy, včetně buněčných, genetických a molekulárních, patofyziologické...
Krvácení do...

Krvácení do trávicího traktu

02.08.2021 - Krvácení do trávicího traktu jsou závažné stavy, které mohou mít formu akutní a ohrožovat nemocného na životě, nebo i chronickou, s pomalými krevními ztrátami. Tato monografie přináší aktuální informace o krvácení do trávicího traktu s...
Léčba obezity

Léčba obezity

07.07.2021 - Obezita je v současné době velkým problémem. Je spojená s rizikem vzniku mnoha nemocí, mezi nimiž dominují nemoci kardiovaskulární a diabetes druhého typu. Kniha se zaměřuje na nejnovější poznatky léčby obezity v klinické praxi. Přibližuje...
Onemocnění žaludku

Onemocnění žaludku

12.04.2021 - Monografie obsahuje komplexní informace o žaludku a jeho onemocněních. Autoři seznamují čtenáře s anatomií, fyziologií, patofyziologií žaludku, klasifikací onemocnění. Důraz je kladen na interdisciplinární přístup, diagnostiku a léčbu...
Willsův oční...

Willsův oční manuál, 7. vydání

21.09.2020 - Na pulty knihkupectví se dostává sedmé aktualizované vydání knihy Willsův oční manuál. Obsah je zaměřen hlavně prakticky, tj. popis obtíží pacienta, objektivní nález, popis vyšetření a léčby. Kniha vychází ze zkušeností autorů a...
Netterův anatomický...

Netterův anatomický atlas člověka Překlad 7. vydání

10.08.2020 - Tento anatomický atlas se dočkal 7. vydání v českém jazyce. Je unikátní ve své názornosti. Je plný anatomických ilustrací, které mají klinickou perspektivu. Toto vydání je doplněno o ilustrace dalších lékařů (MUDr. Machada, M.D.). Poprvé...
Propedeutika...

Propedeutika epidemiológie

30.05.2020 - Délka života v ČR i SK se prodlužuje a zvyšuje se kvalita života. To je spojené se změnami životního stylu, přístupem k zdravotnickým službám atd. Hledají se příčiny, faktory, které vedou k těmto jevům a které působí proti nim. Epidemiologie...
Mikrobiom lidského těla

Mikrobiom lidského těla

20.04.2020 - Mikrobiom je nyní v hledáčku vědců. Stále více se ukazuje, jak úzce je spjat se zdravím a nemocemi. Neexistuje pouze mikrobiom střevní, ale je v každém tělesném kompartmentu. Mikrobiom není dán, ale je ovlivněn mnoha faktory – stravou, pohybem,...
Klinická imunologie a...

Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře

23.03.2020 - Praktičtí lékaři se ve své praxi dostávají do úzkého kontaktu i s pacienty, kteří mají narušenou imunitu a trpí alergiemi. Tato kniha pro ně přináší potřebné základní informace z oboru klinická imunologie a alergologie. Nejedná se tedy o...
Poruchy dýchání ve...

Poruchy dýchání ve spánku, chirurgická léčba

03.02.2020 - Poruchy dýchání ve spánku (spánková apnoe, chrápání) výrazně snižují jeho kvalitu a tedy i kvalitu života a zdraví (zhoršují plicní a kardiovaskulární nemoci). Výskyt poruch spánku se zvyšuje a mnohdy nestačí změna životního stylu ani...
Klinická dietologie a...

Klinická dietologie a výživa: druhé rozšířené vydání

06.01.2020 - Po úspěchu prvního vydání přichází na trh vydání druhé, které je aktualizované, doplněné a rozšířené. Kniha přináší ucelený a hluboký vhled do problematiky výživy a dietologie. Její obsah je určet jak pro studenty, tak o specialisty....
Neurologie

Neurologie

30.09.2019 - Kniha je učebnicí, která pokrývá jak obecnou, tak speciální neurologii. Proti jiným učebnicím je tato zaměřena více na praxi, na využitelnost v klinice. Výklad je veden od příznaků, se kterými pacient přichází, přes vyšetření, interpretaci...
Klinická imunologie a...

Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře

23.09.2019 - Jelikož se i praktičtí lékaři často ve svých ordinacích setkávají s pacienty s poruchami imunitního systému, je dobré, aby byli seznámeni s určitými aspekty imunologie a alergologie. To zajistí takto kniha, která přináší vysvětlení...
Akutní stavy v...

Akutní stavy v dětské neurologii

08.07.2019 - Kniha byla sepsána za účelem přiblížit lékařům akutní stavy dětských neurologických pacientí a tím i zlepšit péči o ně. Jsou popsány jednotlivé akutní stavy, které mohou dítě postihnout, jejich diagnostika, diferenciální diagnostika a...
Patofyziologie, 9....

Patofyziologie, 9. vydání

18.03.2019 - Patofyziologie, etiogeneze se se prolíná všemi medicínskými obory. Kniha je moderně zpracovaná a popisuje mechanismy vzniku a progrese nemocí. První vydání pochází z roku 1992, od té doby prošla kniha mnoha úpravami. (Obálka:...
Kasuistiky z...

Kasuistiky z dermatologických a dermatoonkologických ordinací

29.10.2018 - Kniha je určena nejen pro dermatology, ale také pro další odborností. Kožní afekce provázejí velké množství patologických stavů. V publikaci jsou popsány i klinické případy, které nejsou zcela typické, odchylují se od příznaků i očekávaného...
Vybrané štandardné...

Vybrané štandardné diagnostické a liečebné postupy v pediatrii

06.08.2018 - Kniha se, jak již název napovídá, zabývá diagnostikou a léčbou dětských nemocí. Je rozdělena do 15 sekcí, kdy se každý věnuje jinému orgánovému systému, problematice. První část je úvod, v němž jsou zachycena pravidla resuscitace dětského...
Orofaciální onkologie

Orofaciální onkologie

23.07.2018 - Kniha se, jak již název napovídá, zabývá problematikou nádorových onemocnění v oblasti hlavy. Jsou popsány symptomy, diagnostika i terapie, včetně celkové organizace péče, která bývá multidisciplinární. Kniha má dvě hlavní části, a to...
Neonatologie, 3....

Neonatologie, 3. vydání 2018

16.07.2018 - Kniha je určena hlavně pro lékaře z řad pediatrů, porodníků atd., kteří se chtějí v oboru vzdělávat, získat nové informace. Jedná se vlastně o manuál péče o novorozence. Text je rozdělen na kapitoly dle orgánových systémů. Jsou zde i...
Diabetologie 2018

Diabetologie 2018

04.06.2018 - Kniha zachycuje vývoj diabetologie během posledního roku. Jsou popsány nové terapeutické přístupy (superrychle účinkující analog inzulinu FiAsp, vyvážený, dlouhodobě působící inzulinový analog glargin 300). Dále pak novinky v monitoraci, tj....
Kasuistiky (nejen) z...

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe II

19.03.2018 - Kniha je plná kazuistik, na nichž jsou vysvětlovány záležitosti a specifik týkající se dětských pacientů. Důraz je kladen na potřebu časné a správné diagnostiky, které umožní zahájení odpovídající léčby. Kazuistiky jsou psány tak, že je...
Paliativní péče v...

Paliativní péče v kardiologii

26.02.2018 - Kniha přináší náhled na téma, které zatím nebylo zpracováváno. Kardiologické publikace jsou založené na popisu léčebných postupů, ale mnohdy jsou pacienti již nevyléčitelně nemocní a je nutné jim ulevit, zpomalit progresi nemoci. Kniha je...
Český lékopis 2017

Český lékopis 2017

09.10.2017 - Opět vychází nové vydání Českého lékopisu, ten je závaznou právní normou, která stanovuje požadavky na kvalitu, postup při přípravě, testování, skladování i dávkování léčiv. Český lékopis je určený hlavně farmaceutům, lékařům a...
Klinická kardiologie

Klinická kardiologie

24.09.2017 - Druhé vydání bylo představeno již před 5 lety a byla rychle rozebraná, za tu dobu došlo v tomto oboru k pokrokům a inovacím, proto vychází třetí a aktualizované vydání knihy. Toto vydání ponechává členění textu do 11 základních klinických...
Dentální...

Dentální implantologie, 3. vydání, přepracované a doplněné

24.04.2017 - Dentální implantologie je jedinečná publikace, která je určena hlavně implantologům, ale dobře poslouží i dentistům a studentům stomatologie. Její první vydání je z roku 2001, toto je plně přepracované, aktualizované vydání zachycující...
Imunologie člověka

Imunologie člověka

19.03.2017 - Kniha je sepsána významnými odborníky v oboru imunologie, jak laboratorní, tak té klinické. Kniha bude dobrým pomocníkem studentům medicíny a jiných biologických oborů, lékařům jiných specializací, ale i imunologům. Autoři předkládají...
Kazuistiky z...

Kazuistiky z primární pediatrické praxe

06.03.2017 - V této knize nás autoři seznámí s konkrétními případy, na kterých vysvětlují problematiku pediatrických onemocnění. Důraz je kladen na diagnostiku, diferenciální diagnostiku, včasné určení správné diagnózy a samozřejmě také léčbu. V...
Psychofarmakológia

Psychofarmakológia

25.12.2016 - Slovenští odborníci sestavili jedinečnou publikaci, která si klade za cíl sloužit jako referenční zdroj pro klinickou praxi i všeobecnou orientaci v problematice psychofarmakologie. V knize jsou probírána témata, jakými jsou adiktologie, sexuologie,...
Antidiabetika,...

Antidiabetika, historie, současnot a perspektivy

30.10.2016 - Diabetes mellitus je velkým problémem a počty nemocných stále rostou. V souvislosti s tím, jak se na trh dostávají stále nová léčiva, je nutné se v nich orientovat. Tato kniha přináší přehled týkající se aspektů podávání antidiabetik všech...
Základy ústní a...

Základy ústní a čelistní chirurgie. 4. vydání

15.08.2016 - Učební text byl vytvořen hlavně pro studenty magisterského studie stomatologického zaměření. Druhé vydání je doplněno o nové poznatky a obrazovou přílohu, jsou přidány i pasáže, které jsou zaměřené na problematiku ošetření pacientů s...
ÚVOD DO GERONTOLOGIE

ÚVOD DO GERONTOLOGIE

18.07.2016 - Je známým faktem, že naše populace postupně stárne. Přibývá starých lidí, kteří ovšem vyžadují rozdílnou péči, jedná se o pacienty polymorbidní, medikované mnoha léky. Hlavním bodem je pak nutnost těsnějšího propojení zdravotní a...
ATEROTROMBÓZA,...

ATEROTROMBÓZA, patofyziológia a epidemiológia

11.07.2016 - Kniha shrnuje aktuální informace týkající se aterotrombózy. Čtenář je samozřejmě seznámen s „tradičně“ známou patogenezí vzniku ateromů. Kniha však tyto znalosti prohlubuje o oblast buněčnou a molekulární. Text se dále se zaměřuj na...
REGULACE METABOLISMU...

REGULACE METABOLISMU ZÁKLADNÍCH ŽIVIN U ČLOVĚKA

16.05.2016 - Jedná se o zcela původní učební texty, které jsou vhodné jak pro pregraduální, tak postgraduální studenty či již praktikující lékaře. Jak již název knihy napovídá, jsou v ní texty týkající se metabolismu jednotlivých základních živin za...
ZÁKLADY DĚTSKÉHO...

ZÁKLADY DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ, 2. edice

18.04.2016 - Pediatrie se podobně jako ostatní lékařské obory stále vyvíjí dle na základě nově nabytých poznatků, zkušenostní teoretických i praktických. Pediatrie je navíc dost odlišená od oborů zabývajících se dospělými. V průběhu sledování...
DIABETICKÁ...

DIABETICKÁ RETINOPATIE, diagnostika, prevence, léčba

04.04.2016 - Autoři sepsali publikaci, které je přínosem nejen oftalmologům, ale i lékařům jiných specializací, kteří se s diabetiky setkávají, i studentům. Oční komplikace se u diabetiků objevují velmi často, proto by s nimi měli být obeznámeni. V knize...
KOMPENDIUM...

KOMPENDIUM MUSKULOSKELETÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

29.03.2016 - Kniha se věnuje problematice zobrazování pohybového aparátu a měkkých tkání. Je též zaměřena na diferenciální diagnostiku nemocí dle RTG, CT, MR, UZ i PET-CT výstupů. Část knihy mapuje oblast traumatologie, popisuje základní anatomii na...
URGENTNÍ MEDICÍNA...

URGENTNÍ MEDICÍNA PRO VPL

11.01.2016 - Kniha je součástí vydávané série, ediční řady. Reaguje na pokrok v neodkladné péči a snaží se jej předložit praktickým lékařům. Kniha obsahuje základní kapitoly zachycující poskytování lékařské první pomoci při zástavě krevního...
BOLEST A REGENERACE V...

BOLEST A REGENERACE V MEDICÍNĚ

21.12.2015 - Kniha je souborem přednášek z kongresů České lékařské akademie, které proběhly v letech 2013 a 2014. Na základě pozitivní odezvy a zájmu posluchačů se přednášející rozhodli zpracovat daná témata a rozšířit je tak mezi širší odbornou...
ZÁKLADY INFEKČNÍHO...

ZÁKLADY INFEKČNÍHO LÉKAŔSTVÍ (e-kniha)

09.11.2015 - Kniha přináší informace o současné infektologii, tedy moderní náplni tohoto oboru. Od popisů klasických komunitních nemocí se posouvá k novým nemocem a změněnému obrazu starých infekcí. V první části knihy jsou vysvětleny obecné pojmy z...
100 INFEKCÍ:...

100 INFEKCÍ: (epidemiologie pro praxi)

07.07.2015 - Předkládaná kniha přináší přehled o etiologii, výskytu a diagnostice infekcí, včetně odběru biologického materiálu a jeho zpracování, a jejich epidemiologické charakteristice i nutnosti izolace a povinného léčení nemocných u mnohých infekcí....
MODERNÍ...

MODERNÍ FARMAKOTERAPIE PRO PRVNÍ LINII

04.05.2015 - V souvislosti s farmaceutickým průmyslem, vývojem nových léků se musí vyvíjet i farmakoterepie. Mnohé nové léky se objevují a jiné mizí, proto se autoři rozhodli vytvořit příručku především, ale nejen, pro praktické lékaře. Ačkoli mnohé...
FAMILIÁRNÍ...

FAMILIÁRNÍ HYPERCHOLESTEROLEMIE

02.03.2015 - "Kniha ukazuje vztah hypercholesterolemie a vzniku kardiovaskulárních onemocnění i možnosti léčby. Reflektuje poslední vývoj farmakoterapie hypercholesterolemie od statinů, ezetimibu či pryskyřic k nejnovějším, subkutánně podávaným lékům,...
 VÝVOJ VYBRANÝCH...

VÝVOJ VYBRANÝCH OŠETŘOVATELSKÝCH POSTUPŮ OD NEJSTARŠÍCH DOB PO SOUČASNOST

10.02.2015 - "Ošetřovatelské postupy jsou každodenními ošetřovatelskými činnostmi, které vykonává ošetřovatelský personál v péči o člověka ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelské postupy se orientují na udržení a navrácení zdraví, rozvoj...