Medindex pro lékaře Knihy: Novinky Wiley-Blackwell (US) Parasitology: An Integrated Approach, 2nd Edition

Parasitology: An Integrated Approach, 2nd Edition

Parasitology: An Integrated Approach, 2nd Edition

22.06.2022

Druhé vydání této knihy je plně revidované a popisuje komplexní a dynamické vztahy mezi parazity a hostiteli, mezi něž patří jak bezobratlí, tak obratlovci. V knize jsou krom negativních dopadů parazitárních infekcí popsány i pozitivní aspekty infekcí.
Toto vydání je rozšířeno o barevně zobrazené životní cykly parazitů, texty zaměřené na interakci parazitů s ostatními patogeny, např. bakteriemi a viry. Více informací nabízejí aktualizované kapitoly věnující se diagnostice parazitárních onemocnění atd.

Obálka:
https://www.wiley.com/en-us/Parasitology%3A+An+Integrated+Approach%2C+2nd+Edition-p-9781119641223

Bibliografické údaje:

Autor: Alan Gunn, Sarah J. Pitt
Vydavatel: Wiley-Blackwell
ISBN: 978-1-119-64122-3
Odkaz na stránky: https://www.wiley.com/en-us/Parasitology%3A+An+Integrated+Approach%2C+2nd+Edition-p-9781119641223
Cena: $64.00