Medindex pro lékaře Kalendář odborných akcí Workshop chlamydiová infekce 2009

Workshop chlamydiová infekce 2009

Datum konání: 18.04.2009 - 18.04.2009

Pořádá Medindex o.p.s.,
Místo konání: Praha, Národní muzeum 68, Praha 1,
Jednací jazyk: český, anglický,
Účastnický poplatek: 800 Kč.

O svých dosavadních poznatcích, zkušenostech i odborných názorech na optimální způsoby diagnostiky a léčby budou přednášet: profesor Trevor Marshall, profesor Tomas Rudel, profesor Subramaniam Sriram, MUDr. Helena Dejmková, MUDr. Dana Hrubá, MUDr. Radek Klubal, Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., MUDr. Drahomíra Polcarová.
<br /><br />
Workshop chlamydiová infekce 2009 – videozáznam (dostupné v sekci pro přihlášené lékaře)

  Workshop chlamydiová infekce 2009 - program.pdf
Workshop Chlamydial Infection 2009 - program.pdf
Workshop chlamydiová infekce 2009 - Prof. Thomas Rudel, Ph.D
Abstract S.Sriram - Chlamydial Infections of CNS.pdf
Abstract T.Marshall - Pathogens can persist by progressively disabling the innate immune system.pdf
Abstrakt T.Marshall - Pathogens can persist by progressively disabling the innate immune system (CZ)
Abstrakt H.Dejmková - Reaktivní artritida známá, neznámá – vliv chlamydiové infekce
Abstrakt J.Mašata - Urogenitální chlamydiové infekce.pdf

Workshop chlamydiová infekce 2009

Přihláška - registrační formulář


Účastník: Lékař Potvrzuji, že jsem uhradil/a účastnický poplatek dne

ve výši 800 Kč ve prospěch účtu u ČSOB: 228282278/0300.
Variabilní symbol 180409.
Veřejnost
Zaslat nabídku ubytování:
Jméno a příjmení:
Zdravotnické zařízení:
Adresa: V případě jakýchkoli otázek nás prosím neváhejte konatktovat.

Medindex o.p.s., Mezi Vodami 205, 143 00 Praha 4
fax: 222 162 142, tel.: 270 003 567, e-mail: fiala@medindex.cz, www.medindex.cz
Telefon:
Fax:
E-mail:
Číslo účtu:


Application - registration form


Participant: Medical professional I confirm covering the registration fee 36 EUR
for the account IBAN: CZ7203000000000228282278,
BIC: CEKOCZPP
Identification number: 180409, on date:
Public
Accomodation offer:
First name/Surname:
Medical institute:
Address: If you have any questions please do not hesitate to contact us.

Medindex o.p.s., Mezi Vodami 205, 143 00 Praha 4, CZ
fax: 222 162 142, phone: 270 003 567, e-mail: fiala@medindex.cz, www.medindex.cz
Phone:
Fax:
E-mail:
Account number:
Account from that your payment is done.
 
 
 
< přehled všech odborných akcí