Medindex pro lékaře Časopisy: novinky Časopisy The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

The Journal of Immunology

23.02.2021

Ablace IL-38 redukuje lokální zánět a závažnost experimentální autoimunitní encefalomyelitidy

IL-38 je antagonista receptorů IL-1 rodiny, čímž omezuje zánět mediovaný IL-17. Dochází k omezení produkce cytokinů makrofágy a T lymfocyty. Autoři v modelu experimentální autoimunitní encefalomyelitidy (EAE) myší zjišťovali, zda má IL-38 vliv na průběh nemoci, která je spojená právě s vyšší aktivitou IL-17. Myši s deficitem IL-38 měly výrazně snížené klinické skóre a histologické markery EAE. To bylo spojené s redukcí zánětlivých infiltrátů, včetně makrofágů a T lymfocytů, s redukcí exprese zánětlivých markerů v míše. IL-38 byl zvýšeně exprimován makrofágy infiltrujícími míchu. In vitro IL-38 deficitní, z kostní dřeně derivované makrofágy produkovaly nižší množství zánětlivých markerů a měly změněný buněčný metabolismus. Data naznačují, že IL-38 má také alternativní roli, nejen protizánětlivou, a může podporovat zánět v CNS.
https://www.jimmunol.org/content/206/5/1058

Střevní komenzální segmentované filamentózní bakterie ovlivňují regulační folikulární

T lymfocyty a průběh systémové autoimunitní artritidy
Revmatoidní artritida je spojená s tvorbou autoprotilátek. Folikulární T lymfocyty (Tfh) podporují tvorbu germinálních center, v nich se vyvíjí B lymfocyty a probíhá protilátková odpověď. Nadměrná odpověď Tfh vede k autoimunitním reakcím. Folikulární regulační
T lymfocyty (Tfr), které vznikají nejčastěji z Treg, mohou negativně regulovat Tfh v germinálních centrech. Revmatoidní artritida je také spojená s dysbiózou. V předešlé studii autoři prokázali, že střevní mikrobiota, segmentované filamentózní bakterie (SFB), podporují rozvoj autoimunitního zánětu, neboť podporují vývoj Tfh. Nyní se autoři zaměřili na to, zda mikrobiota ovlivňuje také Tfr. K tomu využili SFB model autoimunitní artritidy myší. SFB-indukovaná artritida je spojená s redukcí Tfr a expresí CTLA-4. Snížení exprese CTLA-4 vede ke zvýšení glykolytické aktivity Tfr a glykolytická inhibice zvyšuje Tfr CTLA-4 expresi a redukuje artritidu. SFB-redukovaná CTLA-4 exprese je spojená také s redukcí Nur77, indikátoru síly TCR signalizace. Nur77 omezuje glykolytickou aktivitu. Při použití Nur77-/- myší se prokázalo, že dochází k nárůstu glykolýzy a redukci CTLA-4 expresi na Tfr, což bylo spojené se zhoršením artritidy. Výsledky dokazují, že Trf mají schopnost omezovat aktivitu Tfh, protilátkovou odpověď a SFB mohou jejich aktivitu narušit.
https://www.jimmunol.org/content/206/5/941

Bibliografické údaje:

Titul: Vol. 206, Issue 5
Vydavatel: The American Association of Immunologists, Inc.
ISBN: 1550-6606
Odkaz na stránky: https://www.jimmunol.org/content/206/5