Odborný medindex

Jak vzniká odborné hodnocení (medindex)?

Odborný medindex je hodnocení lékaře, které vychází z objektivně stanovitelných profesních kritérií. Podklady pro výpočet odborného medindexu vyplňuje každý lekar samostatně do registračního formuláře. Odeslaný formulář překontroluje správce databáze a povolí jeho zveřejnění. Údaje pro výpočet odborného medindexu se generují a aktualizují automaticky. Každý lékař bude 2x ročně vyzván e-mailem k potvrzení/aktualizaci stávajících údajů.

Odborné hodnocení (odborný medindex) vzniká na základě těchto kritérii

 • Univerzitní (vysokoškolské) vzdělání
 • počet atestací
 • členství v České lékařské komoře
 • délka lékařské praxe
 • Univerzitní (vysokoškolské) vzdělání
  Na základě údajů vyplněných lékařem do registračního formuláře jsou každému lékaři přiděleny 3 body za úspěšné absolvování univerzitního (vysokoškolského) studia. V budoucnu je plánován model různého bodového ohodnocení jednotlivých univerzit a jejich lékařských fakult.
 • Atestace a specializace
  Na základě údajů vyplněných lékařem do registračního formuláře budou prezentovány v databázi údaje o odborném postgraduálním vzdělání lékaře. Za každou atestaci a odbornou specializaci získá lékař do odborného medindexu po 1.5 bodu. Za vykonané atestace je stanoven maximální zisk 4,5 bodů.
 • Členství v České lékařské komoře
  Na základě údajů vyplněných lékařem do registračního formuláře je patrné, zda je lékař členem České lékařské komory (ČLK).
  Za členství v ČLK získá lékař 1 bod.
 • Délka praxe
  Na základě údajů vyplněných lékařem do registračního formuláře je v administračním systému uvedena délka lékařské praxe. Z délky praxe se odvíjí výpočet koeficientu, kterým je násoben bodový součet předchozích kritérií odborného medindexu. V okamžiku registrace je každému lékaři přidělena hodnota koeficientu 1 odpovídající počínající odborné praxi. Za každý rok odborné praxe (tj. 1 a více let) dojde ke zvýšení tohoto koeficientu (čísla) o 0.1. Při odborné praxi v délce 3 roky má koeficient hodnotu ″1+0.3 = 1.3″. Při 15 letech praxe je hodnota koeficientu ″2.5″. Při 25 letech praxe je tato hodnota rovna ″3.5″. Koeficient bude každoročně automaticky přepočítán – navyšován. Maximální hodnota koeficientu je stanovena na 3,5 bodu.

Výsledný odborný medindex je systémem generován dle následujícího klíče:

vystudovaná univerzita   3 b.
počet atestací a specializací   0 – 4.5 b.
členství v ČLK   1 b.
suma   3 – 8.5 b.
koeficient zohledňující délku praxe = 1 - 3.5 b.
Tímto koeficientem je násobena suma bodů za první tři odborná kritéria.
  Suma x koeficient
3 – 8.5 x 1 + 0.1/rok praxe
(max. koeficient 3.5)

Hodnota odborného medindexu se pohybuje od 4 – 29,75 bodů

Přečtěte si také o pacientském medindexu.