Pacientský medindex

Jak vzniká pacientské hodnocení (medindex)?

Pacientský medindex je hodnocení lékaře zohledňující především subjektivní spokojenost pacientů s lékařem. Podkladem pro výpočet pacientského medindexu je dotazník (Hodnocení lékaře) umístěný na kartě lékaře. Skrze jeho vyplnění mohou pacienti vyjádřit míru své spokojenosti s poskytnutou lékařskou péčí. Hodnoty zaškrtnuté pacientem v dotazníku se po odeslání do systému automaticky přepočítají do výsledného čísla (pacientského medindexu) uvedeného v kartě lékaře.

Pacientské hodnocení (pacientský medindex) vzniká na základě těchto kritérii:

 • beztrestnost lékaře ve vztahu k výkonu svého povolání
 • spokojenost s objednací dobou
 • spokojenost s dodržením termínu schůzky/předem objednané návštěvy lékaře
 • spokojenost s úrovní ordinace a zdravotním personálem
 • celková spokojenost pacienta s kvalitou lékařské péče
 • Beztrestnost
  Na základě údajů vyplněných lékařem do registračního formuláře je potvrzena jeho beztrestnost ve vztahu k výkonu lékařské profese. Za beztrestnost ve vztahu k výkonu lékařské profese získá lékař 5 bodů. Při pravomocném odsouzení za nedbalostní trestný čin, jiné závažné pochybení či probíhající trestní stíhání vztahující se k výkonu lékařské profese získá lékař 0 bodů.
 • Objednací doba
  Toto kritérium v dotazníku hodnotí spokojenost pacienta s délkou objednací doby před vyšetřením/ošetřením u lékaře. V procentech: 100 % = naprostá spokojenost, čím méně %, tím méně bodů do pacientského medindexu. (100 % = 5 bodů, 80 % = 4 b., 60 % = 3 b., 40 % = 2 b., 20% = 1 b., 0 % = 0 b.)
 • Dodržení termínu schůzky
  Toto kritérium hodnotí spokojenost pacienta s respektováním předem sjednaného termínu/času návštěvy lékaře. V procentech: 100 % = naprostá spokojenost a maximální bodový zisk, čím méně %, tím méně bodů do pacientského medindexu. (100 % = 2,5 bodu, 80 % = 2 b., 60 % = 1,5 b., 40 % = 1 b., 20% = 0,5 b., 0 % = 0 b.)
 • Úroveň ordinace
  Toto kritérium hodnotí spokojenost pacienta s úrovní ordinace a službami zdravotnického personálu. V procentech: 100 % = naprostá spokojenost a maximální bodový zisk, čím méně %, tím méně bodů do pacientského medindexu. (100 % = 2,5 bodu, 80 % = 2 b., 60 % = 1,5 b., 40 % = 1 b., 20% = 0,5 b., 0 % = 0 b.)
 • Subjektivní spokojenost pacienta s kvalitou lékařské péče
  Toto kritérium hodnotí celkovou spokojenost pacienta s kvalitou poskytnuté lékařské péče. V procentech: 100 % = naprostá spokojenost a maximální bodový zisk, čím méně %, tím méně bodů do pacientského medindexu. (100 % = 15 bodů, 80 % = 12 b., 60 % = 9 b., 40 % = 6 b., 20% = 3 b., 0 % = 0 b.)

Výsledný pacientský medindex je systémem vypočítán dle následujícího klíče:

beztrestnost 0 nebo 5 b.
objednací doba 0 - 5 b.
dodržení termínu schůzky 0 – 2,5 b.
úroveň ordinace 0 – 2,5 b.
subjektivní hodnocení kvality lékaře 0 – 15 b.
suma 0 – 30 b.

Hodnota pacientského medindexu se pohybuje od 0 – 30 bodů.

Každý pacient má možnost hlasovat pouze jedenkrát.

Přečtěte si také o odborném medindexu.